Home / Combo Miniatures

Iron Combo 550 Miniature

RS 550

1.big stove, 2.kadai big, 3.kuzhi pan small ,4.tawa big, 5.fry pan, 6.dosa karandi, 7. jalli karandi
PRODUCT DESCRIPTION

1.big stove, 2.kadai big, 3.kuzhi pan small ,4.tawa big, 5.fry pan, 6.dosa karandi, 7. jalli karandi